van stappen naar stip

Visualiseer: van stappen naar stip

Als je met lerenden aan de slag bent zul je vast gemerkt hebben dat het stellen van doelen onlosmakelijk verbonden is met groei zichtbaar kunnen maken. Het stellen van doelen is lastig want wat willen ze nu precies leren? En als je dat weet hoe maak je de weg ernaar toe dan zichtbaar?

Dit blog gaat over het zichtbaar maken van de stappen naar de stip.

De stip aan de horizon is hierbij het doel. Om bij de stip te komen zal de leerling allerlei acties moeten uitvoeren.

Jij als docent kunt dit proces zichtbaar maken door aan de slag te gaan met post-its bij de beeldplaat stip aan de horizon. Print de plaat en zorg voor voldoende post-its. Laat ze bij de stip aan de horizon het doel vermelden waar ze naartoe willen groeien / ontwikkelen.

Laat ze vervolgens op verschillende post-its schrijven wat ze moeten doen. Zorg dat je samen doorneemt waar de post-its geplakt worden op de beeldplaat. Hebben ze de juiste volgorde op weg naar het doel of dient er nog iets omgedraaid te worden?

Ga met je lerenden aan de slag om een doel concreet te maken door gebruik te maken van het werkblad: de stip aan de horizon.

Laat een reactie achter