Is gedrag communicatie?

Als docent krijg je een verscheidenheid aan gedrag op je netvlies tijdens een lesdag. Aan jou de taak – als professional – om dit gedrag te reguleren, te sturen en te bewaken, zodat de groep optimaal kan blijven functioneren.

Hoe bewaak jij je eigen professionele grenzen in de klas?

In dit blog wil ik je vragen stil te staan bij je eigen handelingsrepertoire als bepaald gedrag zich voordoet.

  • Wat vind je wel kunnen?
  • Wat vind je niet kunnen?
  • Wat zeg je als je gedrag niet wil?
  • Hoe zeg je het? (toon / intonatie / stemgeluid)
  • Wat is je grens?

Veel docenten tijdens mijn trainingen vinden het lastig om het klassenmanagement op orde te krijgen. Als ik ze vraag wat ze zouden doen bij het gedrag op de afbeelding dan hebben ze niet meteen een antwoord paraat.

Terwijl in een klassensituatie je maar een aantal seconden hebt om te reageren op gedrag. Zorg dat je weet welk gedrag je verwacht van je studenten dan is het makkelijk om gedrag dat je niet wil bij te sturen.

Tip: schrijf veel voorkomend gedrag van studenten eens op. Beantwoord daarbij of je het gedrag wel / niet vind kunnen. Heb je divers gedrag genoteerd? Oefen dan eens wat je zou kunnen zeggen als studenten je grens overgaan. Let daarbij ook op je toon, intonatie en stemgeluid.

Ik wil docenten en docententeams inspireren, enthousiasmeren, ondersteunen, bekwamer helpen maken in de dagelijkse uitvoering van ons prachtige vak: docent zijn. Wil je meer weten? 

In een eerder blog schreef ik over de gelaagdheid in communicatie.

Laat een reactie achter