Hoe ‘echt’ is je les?

Streef naar vijf keer echt

Meer motivatie door betekenisvol leren?
Betekenisvol leren, probleemgestuurd onderwijs en contextrijk onderwijs zijn synoniemen voor dezelfde ambitie: de leerling nauwer betrekken bij de leerstof.
Uitgangspunt is dat de leerling meer gemotiveerd is als de leerstof dichtbij zijn of haar werkelijkheid staat.

Dit zijn de vijf punten van de echtheidspiramide:
1 Werk vanuit een echt probleem dat ook buiten de school een probleem is.
2 Maak een echt product: een betoog voor de docent is dat niet, een
forumbijdrage bijvoorbeeld wel.
3 Maak dit product voor een echt publiek, namelijk voor wie het probleem ook echt een probleem is.
4 Maak gebruik van echte bronnen om het product te maken.
5 Geef de leerling echte keuzevrijheid bij de keuze van probleem, product, publiek en/of bronnen.

Hanteer daarom deze vuistregel: zorg dat de leerstof minimaal drie keer echt is in de echtheidspiramide.

echt

Laat een reactie achter